Wie heeft gezegd dat liefde blind is? Zij is de enige die 
scherp ziet; zij ontdekt schoonheden, waar anderen niets merken
A. Frossard

De parel in de oester

eerste hulp bij leer- en opvoedingsvragen


Het  begeleidingstraject 'de parel in de oester' is bedoeld voor kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en waar je als ouder tegen aanloopt. Je kunt het gedrag van je kind niet plaatsen. Je piekert je suf en weet er inmiddels geen raad meer mee.

Het probleem benut ik als aanleiding en toegang tot dat wat ’gezien’ wil worden bij je kind.

Om daar inzicht in te krijgen staat centraal dat je kind mag zijn wie hij of zij is. Hierdoor ontstaat ruimte en kan je kind zichzelf op zijn eigen manier tonen, zodat (onbewuste) gedachten, gevoelens en gedrag zichtbaar worden gemaakt.

Wat levert het je als ouder op?

  • het verheldert het gedrag van je kind
  • je krijgt handvatten om er mee om te gaan

Door ouders wordt vaak gezegd: ‘Oh…zit het zo, maar hier kan ik wel wat mee.’

Traject

Het traject bestaat uit drie individuele sessies van een uur waarin met het kind wordt gewerkt. Als interventiemethode wordt gebruik gemaakt van kunstzinnige werkvormen (tekenen, schilderen, boetseren).

Vooraf vindt er een intakegesprek plaats. Op basis daarvan wordt gezamenlijk besloten of we gaan starten. Na afloop is er een evaluatiegesprek met ouders. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt.


 

Kind-oudertrajectenDe parel in de oester >> Vertel eens >>


Spiegelbeeld >> Zie mij >>