Wie heeft gezegd dat liefde blind is? Zij is de enige die 
scherp ziet; zij ontdekt schoonheden, waar anderen niets merken
A. Frossard

Ervaring met ouders

Weer een prachtige eye-opener meegemaakt met een ouder in een ouder-kind traject.
Hier doe ik het graag voor:

Ik werd getriggerd in zijn bot en afstandelijk gedrag naar anderen. Het is mijn kind.
Ik voel me er mee verbonden. Je wilt trots zijn op je kind. Mijn andere twee kinderenwaren makkelijk en anderen gaven mij dan complimenten.

Ik kom er achter dat een moeder de plicht naar de buitenwereld op zich neemt om
vooral maar een goede opvoeding te tonen. Van die last voel ik mij nu een beetje verlost.
Dat doe ik niet meer. Ik maak geen excuses meer naar iedereen toe, geen verontschuldigingen. 
Nu laat ik mijn kind zijn zoals het is en zal me meer vragend opstellen. Niet meer al dat pushen.Nu is er ruimte.
Nu kan mijn kind op zijn eigen manier ‘leren’ contact te leggen met zijn omgeving.

Mijn blik is veranderd. Ook naar mijn andere kinderen en mijn omgeving. Er is veel (positieve) dynamiek gaande in mijn omgeving.


 

Kind-oudertrajectenDe parel in de oester >> Vertel eens >>


Spiegelbeeld >> Zie mij >>