Wie heeft gezegd dat liefde blind is? Zij is de enige die 
scherp ziet; zij ontdekt schoonheden, waar anderen niets merken
A. Frossard

Zie mij

kwaliteiten van imperfectie


Wanneer je als ouder een (meervoudig) gehandicapt kind opvoedt, kun je gefrustreerd raken of je machteloos voelen om de hoeveelheid problemen die telkens op je afkomen. Met als gevolg dat het kan leiden tot een negatief zelfbeeld van jezelf als ouder (en mogelijk een negatief beeld van je kind).

Het coachingstraject ‘Zie mij’ is bedoeld voor ouders die willen leren ervaren dat het opvoeden van een (meervoudig) gehandicapt kind iets constructiefs teweeg kan brengen. Nu ben ik zelf moeder van een meervoudig gehandicapt kind. Mijzelf gaf het bijvoorbeeld een ontzag voor het leven.

Met dit traject leer je een werkwijze kennen, welke je vaker kunt toepassen, ook in andere situaties. Je groeit niet alleen als ouder, maar ook je kind groeit ervan.

 

Traject

Het is een traject dat in de praktijk wordt uitgevoerd. Bij de opvoeding van je kind is een hoeveelheid problemen in hiërarchie waar te nemen. Je kiest de belangrijkste uit. Daar gaan we concreet mee aan het werk. Wat wordt je doel en wat moet er veranderen.

Het traject bestaat uit 7 maandelijkse groepsbijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid hun ervaringen zichtbaar te maken. Indien aan de orde kunnen hierbij ook kunstzinnige werkvormen dienstbaar zijn. Ouders krijgen de ruimte inzicht te verwerven in de eigen reactie en interactie met hun (meervoudig) gehandicapt kind. Na iedere sessie krijgen ouders opdrachten mee waar ze thuis mee aan de slag kunnen. Afsluitend vindt er een evaluatie plaats.

Elke verandering begint
met een andere manier van kijken.

O. Hoenson


 

Kind-oudertrajectenDe parel in de oester >> Vertel eens >>


Spiegelbeeld >> Zie mij >>