Wie heeft gezegd dat liefde blind is? Zij is de enige die 
scherp ziet; zij ontdekt schoonheden, waar anderen niets merken
A. Frossard

Spiegelbeeld

het kind als spiegel voor de ouder 

Herrie in huis. Is je kind opstandig of niet aanspreekbaar? Je doet je best. Maar heeft je opvoeding en zorg geen effect? Zit je met z’n tweeën in een patroon waar je niet lijkt uit te komen?

Spiegelbeeld, het kind – oudertraject biedt handvatten hier mee om te gaan. Dit traject biedt inzicht in de interactie tussen kind en ouder.
Kinderen hebben hun eigenheid, hun eigen thema’s om aan te werken in hun leven. Wat is van jou en wat is van je kind. Maar hoe herken je dat als ouder?

Met het doorlopen van dit traject krijg je weer rust, ruimte en verbinding met je kind. Je thuis kan weer een broedplaats van groei worden in plaats van stagnatie.

Traject

Het gedrag dat als probleem wordt ervaren, dient als uitgangspunt in dit traject. Tijdens de individuele sessies van het kind wordt zijn of haar gedrag vanuit ervaringsgericht werken middels kunstzinnige opdrachten bespreekbaar en inzichtelijk gemaakt.
Parallel aan deze sessies vinden gesprekken plaats met ouder(s). Het gedrag tussen elkaar, de interactie in de relatie, wordt gespiegeld middels gesprekken en kunstzinnige opdrachten. Het helpt je als ouder je kind te zien, maar ook jezelf in het proces van opvoeden.

Het traject bestaat uit 10 sessies; zeven individuele sessies met het kind; drie individuele sessies met de ouder(s). Als afsluiting volgt een eindgesprek en een eindverslag.

Het traject ‘Spiegelbeeld’ wordt gestart nadat het traject ‘De parel in de oester’ is doorlopen.


 

Kind-oudertrajectenDe parel in de oester >> Vertel eens >>


Spiegelbeeld >> Zie mij >>