Wie heeft gezegd dat liefde blind is? Zij is de enige die 
scherp ziet; zij ontdekt schoonheden, waar anderen niets merken
A. Frossard

Mijn werkwijze

Met een onbevangen blik, in het hier en nu, kijken naar wat het kind maakt, speelt en vertelt, dat is hoe ik werk.

Kinderen worden met kunstzinnige opdrachten in een actieve rol geplaatst. Het resultaat van hun werk is vaak veelzeggend. Dat maakt mij nieuwsgierig. Waarom ze iets maken, zoals ze het maken.

Een kind tekent een poppetje zonder benen? Zegt zo’n uiting iets over de kindontwikkeling? Of spelen er andere dingen? Sommige kinderen weten het niet (inzicht) of kunnen niet (vaardigheden), terwijl bij andere kinderen faalangst leeft. Ze stellen dusdanige hoge eisen aan zichzelf, dat ze op voorhand dichtslaan en niets meer durven te ondernemen.

Door goed te kijken naar de kinderen en hun kunstzinnige uitingen, is het mogelijk een helderder beeld te krijgen van wat er speelt. Waar het kind staat? Welke belemmeringen naar boven komen? Deze observaties vormen de basis waarop ik aansluit met nieuwe opdrachten. Kinderen worden aangesproken op wat er is, wat er op dat moment speelt.
Met de inzet van kunstzinnige werkvormen schep ik ruimte voor het eigen vermogen uiting te geven aan emoties en gedachten. Bestaande patronen worden doorbroken. Vanuit een nieuw perspectief kan gekeken worden naar de rol van het kind in relatie tot anderen en de omgeving.

Bekijk de mogelijkheden bij het aanbod van de diverse trajecten of neem voor meer informatie contact op met Liv (h)erkenningsplaats voor kinderen.

Wie ben ik 

Tarief


Kind-oudertrajectenDe parel in de oester >> Vertel eens >>


Spiegelbeeld >> Zie mij >>